Khiếu nại tố cáo

Quý vị phát hiện Doanh nghiệp⁄ Tổ chức⁄ Hiệp hội có hành vi vi phạm hạn chế cạnh tranh hãy liên hệ với chúng tôi:

- Trường hợp đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan khác nhưng không được giải quyết.

- Trường hợp khiếu nại về hành vi ứng xử của cán bộ công chức.

 

Người gửi khiếu nại có thể yêu cầu giấu tên, không tự nêu tên.

* Quý vị muốn biết những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn biết về thủ tục khiếu nại về một hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn biết tiến trình giải quyết một hành vi vi phạm luật và chính sách cạnh tranh đề nghị nhấn vào đây.

* Quý vị muốn khiếu nại với Hội đồng Cạnh tranh có thể thông qua các hình thức sau:

- Đến gặp trực tiếp lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

- Gửi công văn, email theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh

Địa chỉ: Phòng 506, nhà A, 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: +84.4.2205318
Fax: +84.4.2205530
Email nhận các khiếu nại tố cáo: hoidongcanhtranh@moit.gov.vn hoặc vphdct@moit.gov.vn

Thông tin khác