Hội đồng Cạnh tranh tham dự Diễn đàn Cạnh tranh toàn cầu lần thứ 8 do OECD đăng cai tại Paris

Hội đồng Cạnh tranh tham dự Diễn đàn Cạnh tranh toàn cầu lần thứ 8 do Tổ chức các nước phát triển OECD đăng cai tại Paris.

Tham dự hội nghị có 75 đoàn đại biểu của các nước, vùng lãnh thổ và một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị có các chuyên đề bàn về chính sách cạnh tranh, chính sách công nghiệp và các tập đoàn quốc gia, các cơ quan cạnh tranh non trẻ, cạnh tranh và khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Một số cơ quan cạnh tranh trình bày về hoạt động của mình, về hỗ trợ của quốc tế cho cơ quan mới, xem xét một số vụ việc vi phạm cụ thể về cạnh tranh của một số ngành và một số nước được đem ra mổ xẻ phân tích. Hội nghị cũng bàn nhiều về hiệu quả của thực thi luật cạnh tranh là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung thông qua đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm luật cạnh tranh và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng.

Cơ quan cạnh tranh Nga cho rằng đơn vị mình có nhiều chức năng quá nên phân tán nguồn lực và không thực hiện được chức năng quan trọng nhất là các vấn đề về cạnh tranh.

Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Việt nam đã làm việc với người đồng nhiệm, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Pháp-ông Bruno Lassero (tương đương Bộ trưởng).

Ông Bruno Lassero thông báo về cải cách mới nhất của Pháp là từ ngày 13 tháng 1 năm 2009, Hội đồng cạnh tranh Pháp đã đổi tên thành Cơ quan cạnh tranh tối cao. Tách chức năng điều tra và khoảng 60 điều tra viên từ Tổng cục cạnh tranh, chống gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng Pháp sang Hội đồng cạnh tranh. Chức năng kiểm soát tập trung kinh tế cũng được chuyển sang Hội đồng. Như vậy Hội đồng cạnh tranh sẽ vừa điều tra và tổ chức xét xử các vi phạm hạn chế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả của công tác thực thi cạnh tranh.

Ông Lassere thông báo về vụ xét xử gần đây nhất, Hội đồng cạnh tranh Pháp đã phạt nhóm các doanh nghiệp thép 757 triệu euro vì thông đồng giá.

Vụ xử phạt nhanh và kịp thời của cơ quan cạnh tranh Pháp thể hiện trình độ nghiệp vụ cao, phản ứng nhanh của cơ quan này, kịp thời răn đe trừng phạt doanh nghiệp vi phạm, góp phần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

Hai bên cũng bàn việc tiếp tục triển khai Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng cạnh tranh Việt nam và Hội đồng cạnh tranh Pháp đã ký tháng 11 năm 2007 tại Hà nội.

Dự kiến hai bên sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế tại Việt nam về cạnh tranh vào cuối năm 2009, phối hợp với dự án Mutrap III và Adetef.

Thông tin khác