Thủ tướng Chính phủ kiện toàn nhân sự Hội đồng Cạnh tranh

Cùng với việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh (Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh) và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh), Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành hai quyết định bổ nhiệm nhân sự mới nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng Cạnh tranh.

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 745/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và Quyết định số 739/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh.

Theo đó, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm thay ông Trương Chí Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính đã nghỉ hưu và ông Phạm Văn Khánh được bổ nhiệm thay ông Đỗ Thái Lưu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã nghỉ hưu. Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tin khác