Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 743⁄QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và Quyết định số 742⁄QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh.

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 743/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh.

Theo đó, thời hạn bổ nhiệm lại đối với ông Trần Quốc Khánh được tính kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2016 và thời hạn bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được tính kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2016.

Thông tin khác