Lịch công tác của Hội đồng cạnh tranh và Ban Thư ký:

1. Ngày 12⁄6⁄2013: Họp Hội đồng Cạnh tranh (Quý II⁄2013)

 
2. Ngày 07⁄6⁄2013: Đại diện Tổ Thường trực Đề án sửa đổi Nghị định 05⁄2006⁄NĐ-CP họp với Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.
 
 
3. Ngày 10⁄6⁄2013: Họp Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh.
 
 
4. Ngày 13⁄6⁄2013: Họp Tổ thường trực Đề án sửa đổi Nghị định 05⁄2006⁄NĐ-CP (Dự kiến).
Thông tin khác