Tọa đàm "Nghiên cứu thực tiễn cơ chế đãi ngộ ở Việt Nam và thế giới - Xây dựng Quyết định của Thủ tướng về chế độ cho thành viên Hội đồng cạnh tranh"

Hội đồng Cạnh tranh (VCC) và Dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU-Vietnam MUTRAP IV tổ chức Tọa đàm tại Kiên Giang vào ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2015 với chủ đề “Nghiên cứu thực tiễn cơ chế đãi ngộ ở Việt Nam và thế giới – xây dựng quyết định của Thủ tướng về chế độ cho thành viên Hội đồng Cạnh tranh”.

Thông cáo báo chí, xem tại đây.

Thông tin khác