Giới thiệu Hội đồng cạnh tranh

Hội đồng Cạnh tranh:

Địa chỉ:           54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Việt Nam;
Điện thoại:      +84.4.22205318;
Fax:                +84.4.22205530;
Email:             HoidongCanhtranh@moit.gov.vn.
 

Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh. Chi tiết, xem tại đây.

Lãnh đạo đơn vị

Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh

Ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương
Điện thoại: +84.4.22202216

 

Phó Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh

Ông Đinh Trung Tụng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Điện thoại: +84.4.62739302

 

Phó Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh

Ông Trương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài Chính
Điện thoại: +84.4.22202828

Các Ủy Viên:

1. Bà Hồ Thị Phương Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ông Phan Văn Chinh - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

3. Ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư Pháp.

4. Ông Trần Mai Hiến - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

5. Ông Ngô Hữu Lợi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính.

6. Ông Đỗ Thái Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng.

7. Bà Trịnh Thị Hằng Nga - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải.

8. Ông Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà Nước và Pháp Luật.

9. Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

10. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương.

11. Ông Nguyễn Văn Việt - Chánh Thanh tra, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

 

Thông tin khác