Vụ việc Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Ngày 15 tháng 9 năm 2008, tại Phan Thiết, Bình Thuận, 15 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ tham gia Hội nghị đã thống nhất ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa các DNBH trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới và Điều khoản Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô (sau đây gọi chung là Bản Thoả thuận).

Sau đó, trên cơ sở văn bản của HHBHVN số 226/HHBH/2008 ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc ký kết các văn bản thỏa thuận, thêm 04 DNBH phi nhân thọ khác đã tham gia ký Bản Thỏa thuận nêu trên, nâng tổng số DNBH phi nhân thọ tham gia ký Bản Thỏa thuận lên 19 doanh nghiệp. Bản Thỏa thuận nêu trên có hiệu lực kể từ 01 tháng 10 năm 2008.

Ngày 18 tháng 11 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ra Quyết định số 93/QĐ-QLCT về việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ra Quyết định số 99/QĐ-QLCT về việc việc điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh đối với 19 DNBH.

1. Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ABIC)

2. Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)

3. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

4. Công ty liên doanh TNHH Bảo hiểm châu Á Ngân hàng Công thương (Bảo Ngân)

5. Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (Bảo Tín)

6. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt)

7. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

8. Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

9. Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

10. Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

11. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI)

12. Công ty liên doanh TNHH Bảo hiểm SAMSUNG-VINA (Samsung-Vina)

13. Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (Toàn Cầu)

14. Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

15. Công ty liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA)

16. Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA)

17. Công ty TNHH Bảo hiểm FUBON Việt Nam (FUBON)

18. Công ty TNHH Tổng hợp Groupama (Groupama)

19. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không Việt Nam (VNI).

Ngày 02 tháng 10 năm 2009, Cục Quản lý cạnh tranh chuyển Hồ sơ vụ việc KNCT-HCCT-0009 đến Hội đồng Cạnh tranh.

Ngày 15 tháng 01 năm 2010, Hội đồng Xử lý vụ việc Cạnh tranh ra Quyết định số 02/QĐ-HĐXL về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh có Kết luận điều tra bổ sung vụ việc KNCT-HCCT-0009 chuyển đến Hội đồng Cạnh tranh.

Hội đồng Xử lý vụ việc Cạnh tranh đã quyết định mở Phiên điều trần công khai từ ngày 27 tháng 7 năm 2010 để xử lý vụ việc cạnh tranh.

Tại Phiên điều trần, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh nhận định hành vi ký bản thỏa thuận của 19 doanh nghiệp là hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Cạnh tranh về thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Hội đồng đã xác định thị phần kết hợp của 19 doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thỏa thuận chiếm tỷ lệ 99.79%. Như vậy, bằng việc ký kết thỏa thuận, 19 doanh nghiệp đã triệt tiêu cạnh tranh về mức phí bảo hiểm trên hầu như toàn bộ thị trường liên quan. Bên bị điều tra đã vi phạm Điều 9 Luật Cạnh tranh về các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Ngày 29 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Cạnh tranh đã tuyên bố quyết định phạt tiền các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận với tổng số tiền phạt và tiền phí là 1.807.000.000 đồng.

Có 3 doanh nghiệp khiếu nại Quyết định xử lý của Hội đồng Xử lý lên Hội đồng Cạnh tranh. Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức giải quyết các khiếu nại này.

Các doanh nghiệp bị xử phạt đã chấp hành các quyết định của Hội đồng Cạnh tranh, nộp tiền phạt và tiền Phí xử lý vụ việc cạnh tranh vào Kho Bạc Nhà nước.

Thông tin khác