Vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tân Hiệp Phát) là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia mang nhãn hiệu Laser. Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm bia, trong đó có bia Heineiken, Tiger. VBL ký các hợp đồng với các đại lý độc quyền trong đó yêu cầu không được quảng cáo, giới thiệu, bán hàng cho các hãng bia khác. Tân Hiệp Phát đã gửi đến Cục Quản lý cạnh tranh đơn khiếu nại VBL vi phạm Luật Cạnh tranh.

Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra sơ bộ và quyết định điều tra chính thức đối với VBL.

Kết quả điều tra xác định thị phần của VBL trên thị trường liên quan dưới ngưỡng 30%. Vì vậy, VBL không có vị trí thống lĩnh trên thị trường liên quan.

Ngày 21 tháng 5 năm 2010, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc theo điểm a, khoản 1, điều 101 Luật Cạnh tranh.

Tân Hiệp Phát đã khiếu nại Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh lên Hội đồng Cạnh tranh và đã được Hội đồng Cạnh tranh giải quyết khiếu nại.

Ngày 02 tháng 11 năm 2010, Tân Hiệp Phát đã có Đơn khởi kiện Quyết định của Hội đồng Cạnh tranh gửi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21 tháng 02 năm 2011, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả lại Đơn khiếu kiện quyết định của Hội đồng Cạnh tranh giải quyết khiếu nại về Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh.

Thông tin khác