Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh xử phạt Vinapco 3,37 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định số 07⁄QĐ-HĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh, ngày 14 tháng 4 năm 2009 Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã mở Phiên điều trần kín xử lý vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh đối với Công ty Xăng dầu hàng không VINAPCO.

 

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đinh Trung Tụng - Phó Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh chủ tọa Phiên điều trần.
 

Hội đồng đọc Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

 Căn cứ kết quả điều trần Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phân tích và  xác định VINAPCO đã vi phạm Luật cạnh tranh tại khoản 2 và khoản 3 điều 14 về các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm.


Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định xử phạt tiền VINAPCO 3,37 tỷ đồng và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về tổ chức quản lý đối với VINAPCO và các dịch vụ xăng dầu hàng không, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

 

Thông tin khác