Mã số : 27/2004/QH11
Tên văn bản: Luật cạnh tranh
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 13/12/2004