Mã số : 41/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2012