Mã số : 0293/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 02/03/2012