Mã số : 35/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 23/08/2016