Mã số : 19-2016/NQ-CP
Tên văn bản: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/04/2016