Mã số : 19/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/05/2016