Mã số : 120/2005/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/09/2005