Văn phòng Hội Đồng Cạnh tranh

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 22205318
Fax: (04) 22205530
Email: hoidongcanhtranh@moit.gov.vn;vphdct@moit.gov.vn